Terapiformer

Vi har delat upp vårt utbud i 4 terapiformer

Individuell terapi

Utifrån din personliga situation och önskemål så utformar vi en plan där vi eftersträvar att nå ett, för dig anpassat, mål. Målet kan till exempelvis vara att bli av med en social fobi, allmän ångest, lättare depression, nybliven mamma eller att förbättra din självkänsla. Detta pratar vi om under ett kostnadsfritt bedömningssamtal. Detta kan ske via telefon, videosamtal alternativt på plats.

Vårt arbetsområde är psykisk friskvård och förbättrad psykisk hälsa. Vi behandlar inte diagnostiserade psykiska sjukdomar.

Par- & familjeterapi

I alla relationer infinner sig stunder då det kan vara svårt att hitta ett bra och neutralt sätt att kommunicera med varandra. Det kan kännas omöjligt att nå varandra utan att distansen sinsemellan ökar istället för minskar. Vi tar emot er som par, nyblivna föräldrar som har svårt att finna sig i de nya rollerna, förälder och barn samt kollegor. Om relationen skaver finns vi.

Vi hjälper er att skapa utrymme för samtal och eftertanke. En neutral, icke-dömande plats där ni mötas och hitta vägar framåt.

Gruppterapi & workshops

Vi tror mycket på gruppterapi då det är en upplevelsebaserad terapiform där det mänskliga mötet i gruppen ger stöd, spegling och validering när det gäller ens personliga livssituation. Det är vanligt att isolera sig med sina negativa automatiska tankar och få känslan av att man är ensam om sina upplevelser och problem. Vi tar emot ansökningar om deltagande i 4 olika workshops med gruppterapiform inför varje ny höst- och vårtermin.

1. Stress
2. Ångest (tex. social eller hälsoångest)
3. Nedstämdhet och lättare depression
4. Nybliven förälder

Samma metod använder vi oss av mot arbetslivet, vid utvecklingsinsatser och inom organisationer. Detta med temafokuserade workshops för din arbetsgrupp efter förfrågan.

Barn och ungdom

I dagens samhällsklimat är det inte lätt att som ung navigera sig fram bland sociala medier, vänner, familj och prestation i skola och aktiviteter. Det kan som förälder vara svårt att nå sitt barn. Studier visar att från 13 års ålder är barn förprogrammerade att mentalt stöta bort föräldern, hur bra och klok denne än är. De är däremot öppna inför andra vuxna där de kan må bra av att öppna upp och ventilera ångesttankar, oro och åldersrelaterade problem. Vi tar emot barn med oro och ångest i åldrarna 13 - 18 år.

Tystnadsplikt gäller under samförstånd med vårdnadshavare upp till 18 års ålder.

Nyfiken på att höra mer om oss?

Tveka inta att höra av dig med frågor och funderingar.